Χορηγοί

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη

ΑΡΣΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΜΑΣΟΥΤΗΣ